The time for change

No bullet can stop the spirit of justice and democracy!!!

የዓባይ ፀሀዬ የመጨረሻው የጭንቀት ንግግር “ካሁን በኋላ መልካም አስተዳደር ካላመጣን በከባድ አደጋ ነው የምንወድቀው”

abay Tsehaye

ከአሰገደ ገብረሥላሴ

ዓባይ ፀሃየ ለሀ ወ ሓ ት ኢ ህ ኣ ደ ግ በሊቀመንበር በድርጅት ሃላፊነት እጅግ ብዙ ኣጃቢና የህወሓት ሎሌ ፓርቲዎች ፈጥረዋል:: በመንግስት መዋቅር በፈደራል ጉዳዮች በስኳር ኢንዱስትሪዎች በጠቅላይ ምኒስቴር አማካሪነት ሰርተዋል:: 40 ዓመት ሙሉ በስልጣን በነበሩበት ቡዙ ስራዎች ፈፅመዋል:: በተለይ በሀወሓት ኢህአደግ ስርኣት ውስጥ ዘርፈብዙ የመልካም ዓስተዳደር የፍትህ የሰብኣዊ ዲሞክራሲ መብቶች መጠበቅ ተጥሰዋል:: በ5 ዙር ሃገራዊ ምርጫ ብዙ ተወዳዳሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎች ኣባሎቻቸው ታስረዋል ተገድለዋል:: ካገር ውጭ ተሰደዋል:: ፕሬሶች ተዘግተዋል:: እጅግ በዙ ጋዜጦኞች ታስረዋል ተገርፈዋል ወደውጭ ፈልሰዋል:: በየተሰደዱበት ሞተዋል::

ህወሓት ትላንትና ለደርግ ፋሽሽት እያለ ሲኮንን የነበረ ህወሓት ልክእንደደርግ ንጹሃን ዜጎችም ገድሏል:: የሥቃይ ምርመራ ፈጽሟል:: ይህ ተግባር በጋምቤላ በሁሉ የኦሮሞ ክፍለሃገራት በደቡብ ብሄረሰብ በኦጋዴን በትግራይ በጎንደር በጎጃም በኣዲስአበባ ወ ዘ ተ ተፈፅሟል:: የእምነት ነፃነት ተጥሶ ከሁሉም ኣማኒያነ መሪዎቸነ ተራ አማኒያን በወህኒ ቤት ታጉረዋል:: የሞቱም ኣሉ በመላው የሃገራችን ህዝቦች በትግላቸው ፋሽሽት ደርግ ኣስወግደው ከህወሓት ይጠብቁት የነበረ ሰላም ፍትሕ ነጻነት የህግ የበላይነት ልማትና ፀጥታ መረጋጋት ሁሉም አይነት መብቶች ነበር ግን አልሆነም ውሀ ዘግነው ቀሩ::

በኣንፃሩ ኣባይ ፀሀየና ጓዶቻቸው ኣይናቸውን በጨው ታጥበው ይህችን ሃገር ወደወታደራዊ አገዛዝ ኣስገቧት;:
በኢህአደግ 10ኛ ጉበኤ ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዘጋጅቶ አንብበው ተበሎ የተሠጣቸው ሪፖርት ካነበቡ በኋላ አባይ ፀሃየ አስታያየት ሲሰጥ ያረጋገጠልን ቢኖር “ህዝባችን እሥካሁን ድረስ ነገ ከነገወድያ ይሻሻላሉ እያለ ተሸክሞን መጥተዋል በሁሉም መንገድ ፈትኖናል:: ለዚሁ ማሳያ በዘንደሮ ምርጫ ህዝብ እንዳልመረጠን አሳዩቶናል” ብለዋል::
በመጨረሻ አባይ ጸሃየ የተናዘዘው እንዲህ ይላል በአሁኑ ጊዜ ለህዝባችን መልካም አስተዳደር የማረጋገጥ ጉዳይ የሞትና የሽረት ጉዳይ ነው; በመልካም አስተዳደር ስርነቀል ለወጥ ካላመጣን በከባድ አደጋ ነው የምንወድቀው ብለዋል:: ዋዋ አባይ ፀሃየ የትሊያደሩ ነው?

የአባይ ፀሃየ ነገር ግን የሚገርመው ያ 17 ዓመት ሙሉ ታግሎ ተሸክሞ ወደ ሙቅ ወንበር የሰቀላቸው ኋላም 24 ዓመት ሙሉ እየቀጠቀጡት የመጡት ፍትሕ ዲሞክራሲ ልማት ኣጥቶ ወደ ኣረብ ና ኣፍሪካ አውሮፓ የተበታተነው ቀይ ባህር መዲትራንያን ህንድውቅያኖስ ባህር የበላው ወጣት እህት ወንድም ና በትግራይ ያለው ስር የሰደደ ማህበራዊ ችግር ሊታየው አልቻለም ስለሆነም የአባይ ፀሃየ በአሟሻሹ በ11 ኛ ው ሰኣት ኑዛዜ የጭንቀት ነው::

Zehabesha.com

posted by Gheremew Araghaw

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: