The time for change

No bullet can stop the spirit of justice and democracy!!!

ኢትዮጵያ፡ በሰላማዊ መንገድ ለውጥ እንዲመጣ ያልፈቀደ በኃይል ለውጥን እንዲቀበል ይገዳዳል!

ከፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረማርያም   

ትርጉም በነጻነት ለሀገሬ 

 

.. ታህሳስ 2015 በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አእምሮ ውስጥ ታላቅ ስፍራን በመያዝ እየተብላላ ያለ አንድ ጥያቄብቻአለ፡፡ 

የወያኔ ወሮበላ የዘራፊ ቡድን ስብስብ (ህወሀት) የኢትዮጵያን ህዝቦች በዘፈቀደ በመግደል፣ እልቂትን በመፈጸም፣በማረድ፣ሰላማዊ ህዝቦችን በጅምላ በመፍጀት እና እልቂትን እና አካለ ጎደሎ የማድረግ ዘመቻውን አጠናክሮ በመቀጠልላይ ያለውበስልጣን ኮርቻ ላይ ዘላለም እንደ መዥገር ተጣብቆ ለመኖር ስለሚፈልግ ነውን? 

አሳዛኝ በሆነ መልኩ የዚህ ጥያቄ ምልሽ አዎንታዊ ነው፡፡ አዎ እንደ መዥገር በስልጣን እርካብ ላይ ተጣብቆህዝቦችንእያተራመሰ ሲገዛ ለመኖር ነው! 

ላለፉት 24 ዓመታት ህወሀት በሀገሪቱ ውስጥ ሰላማዊ ሽግግር ለማድረግ መልካም አጋጣሚን አግኝቶ ነበር፡፡ 

ህወሀት በእያንዳንዷ የሰላም እና እርቀሰላም የድርድር መድረክ፣ በእያንዳንዷ የፖለቲካ ተሳትፎ እናመስተጋብር፣በእያንዳንዷ የዴሞክራሲያዊ ሂደቱን የማጠማዘዝ እና ምርጫውን በሸፍጥ በታጀበ ድል አድራጊነት አሸነፍኩእያለበማወጅ በህዝብ ላይ ሸፍቶ እልቂትን እየደገሰ ህዝቦችን በመግደል መኖርን በመምረጡ ምክንያት እንጅ ሰላማዊየሽግግርለውጥ ለማምጣት የሚያስችሉትን መልካም አጋጣሚዎች ሁሉ ያጣበት አጋጣሚ አልነበረም፡፡ 

ላለፉት 24 ዓመታት ህወሀት በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ የሽግግር ለውጥ እንዳይመጣ አሻፈረኝ በማለት ህዝቦችንእንደ ቄራበሬ እያረደ ሞገደኛነቱን አጠናክሮ ቀጥሎበት ይገኛል፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ ህወሀት ህዝባዊ እምቢተኝነትን በኃይል ለመቀበል የሚገደድበት እና የቱንም ያህል ሰላማዊ ህዝቦችንቢገድል፣ቢፈጅ እና እንደ አበደ ውሻ ከወዲያ ወዲህ ቢቅበዘበዝ ከለውጡ አይቀሬነት እና ከህዝቡ የትግል መንፈስአይበገሬነት ሊያመልጥእንደማይችል በዓይኑ በብረቱ እየተመለከተ ነው፡፡ ህዝባዊ ማዕበል ዓይኑን አፍጥጦ እየመጣበትነው! እራሱ ሰላማዊ ዜጎችንበህዝብ ገንዘብ በተገዛ ጥይት በግንባራቸው እና በደረታቸው ላይ እያነጣጠረ እየገደለ እናእልቂትን እየፈጸመ ጅራፍ እራሱገርፎ እራሱ ይጮሀል እንዲሉ በዚሁ በተለመደው አደንቋሪ ቅጥፈቱ ለህዝቦች ህልፈትምክንያት የሆኑት ጸረ ሰላም እና ጸረልማት ኃይሎች ስለሆኑ ህዝቡ እነርሱን አሳልፎ እንዲሰጥ በማለት ህዝቡንእያስገደደ በካድሬዎቹ እና በእበላ ባይ ምሁራንተብየዎች እንዲሁም በኢኮኖሚያዊ ጥቅም በተገዙ እበላባይ የደናቁርትስብስብ አንደበት አማካይነት እንደበቀቀን እያስጮኸየስብሰባ መድረኮችን በየከተማው እና በየቀበሌው እያዘጋጀ በህዝብግብር የሚተዳደሩትን የመገናኛ ብዙሀን አጨናንቆ ይገኛል፡፡የሞኝ ዘፈን ሁልጊዜ አበባዬ እና የቂል ለቅሶ መልሶ መላልሶእንደሚባለው ህወሀት የህዝቡን ነባራዊ የትግል ወኔ እናአይበገሬነት ወደ ጎን አሽቀንጥሮ በመጣል አሁንም ደግሞ እናደጋግሞ ድብቅ አጀንዳ ያላቸው ጸረ ሰላም እና ጸረ ልማት ኃይሎችየቆቀሰቆሱት አመጽ ነው በማለት ህዝቡን ለማደናገርእና ከተቀጣጠለው የአመጽ ማዕበል ለማዘናጋት የቅጥፍና ድርጊቱንበማራመድ ላይ ይገኛል፡፡ 

.. ታህሳስ 2015 የኢትዮጵያ ህዝቦች በሰላማዊ የለውጥ ሽግግር እና በአመጽ ኃይል መካከል ያለውንመስመርተራምደውት አልፈዋል፡፡ 

.. ታህሳስ 2015 የኢትዮጵያ ህዝብ የለውጥ ማዕበሉ ሊቀለበስ የማይችልበትን መስመር ተሻግሮ ለወሳኙ ድልበመገስገስላይ ይገኛል፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ የለውጥ ሂደቱ ሊቀለበስ የማይችልበትን መስመር ተሻግሮ የመሄዱን እውነታ በግልጽ የሚያመላክተው ህዝቡማንንምሳይሆን የእራሱን በሙስና የተዘፈቁ ነቀዞች እና ገዳይ መሪዎቹን፣ የጥፋት ግብረ አበሮቹን እና ታዛዥ ሎሌዎቹንብቻበሚወክለው ህወሀት በሚባለው ወንጀለኛ ድርጅት ላይ ያለውን ጥላቻ በግልጽ እና በአደባባይ በማሳየት ላይየመገኘቱ ሁኔታነው፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ የለውጥ ሂደቱ ሊቀለበስ የማይችልበትን መስመር ተሻግሮ የመሄዱን እውነታ በግልጽ የሚያመላክተውየኢትዮጵያህዝብ ህወሀትን የሚፈራበት ሁኔታ ጭራሽ የማይታይ የመሆኑ ሁኔታ ነው፡፡ 

ህወሀት የሚባለው ቅጥር የነፍሰ ገዳይ ወሮበላ ስብስብ በዓለም አቀፍ ለጋሽ እና አበዳሪ ድርጅቶች ጉያ ውስጥ ተወሽቆያለእና እስከ አፍንጫው በኢትዮጵያ ህዝብ አንጡራ ሀብት የተገዛ የጦር መሳሪያ ታጥቆ የሚገኝ እና በአንበሳዎቹመካከልእያሽካኩ እንደሚገኙ የጅብ መንጋዎች ዓይነት መሆኑን የአንበሳ ልብን የተጎናጸፈው የኢትዮጵያ ህዝብአሳምሮያውቃል፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ ህዝቡ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ደፍሮ በአደባባይ በመውጣት በዘህወሀት ላይ ያለውን እምቢተኝነትበግልጽእና በማያሻማ መልኩ በማሳየት ላይ ይገኛል፡፡ 

ህዝቡ በሀገሪቱ ውስጥ በግልጽ ፍጹም የሆነ መዋቅራዊ ለውጥ እንዲደረግ በመጠየቅ ላይ ይገኛል፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ ህዝቡ ህወሀት የሚባለው በህዝቦች ደም የተጨማለቀ ቅጥር ነፍሰ ገዳይ ወሮበላ የወንጀለኛ ድርጅትበህዝቦችጫንቃ ላይ እንደ መዥገር ተጣብቆ ከሚገኝበት ስልጣኑ በአስቸኳይ እንዲወገድ በመቀስቀስ እና ከፍተኛ የሆነእንቅስቃሴበማድረግ በግልጽ በመጠየቅ ላይ ይገኛል፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ የለውጡ ሂደት ሊቀለበስ ከማይችልበት ደረጃ ላይ መድረሱን የሚያመላክተው እውነታ ህዝቡ ህወሀትየተባለውወንጀለኛ ድርጅት በማንኛውም መንገድ በየትኛውም የትግል አማራጭ ከሚያመልከው ስልጣኑ ከኢትዮጵያህዝብ ጫንቃ ላይመወገድ አለበት ብሎ የተነሳ መሆኑን በግልጽ መመልከት በመቻሉ ነው፡፡ 

ህወሀት የተቀመጠበት በሰዓት የተሞላ ፈንጅ ባሩድ/ደማሚት በርሜል ላይ ፊዩዝ (ምላጭ) አሳት አየተቀጣጠለመፈንዳትብርሀን በማሳየት ላይ ይገኛል፡፡ በጣም አጭር የሆነች የማፈንጃ ፊዩዝ ናት፡፡ ጥያቄ ሆኖ የሚነሳው ይህችየመተኮሻ ፊዩዝ በባሩድየተሞላውን የፈንጅ ሳጥን እሳት የምትለኩስበት ሰዓት መቸ ነው የሚለው ብቻ ነው፡፡ 

ህወሀት 25 ዓመታት ያህል በኢትዮጵያ ህዝቦች ልብ ውስጥ የሚነድ እሳትን ሲለኩስ እና ሲያቀጣጥል ቆይቷል፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ ህወሀት በሰላማዊ መንገድ ተቃውሟቸውን የሚያሰሙትን ህጻናትን እና ወጣቶችን እንዲሁም ሴቶችንእናአዛውንቶችን በመጨፍጨፍ፣ በመግደል እና በማሰቃየት እንደ ቋያ እሳት በመቀጣጠል ላይ ያለውን አመጽለመጨፍለቅየሚችል መስሎ ይታየዋል፡፡ 

ህወሀት በአሁኑ ጊዜ በሀገሪቱ ውስጥ እንደ ቋያ እሳት ከዳር እስከ ዳር የተቀጣጠለውን የአመጽ እንቅስቃሴ በፍጥነትእናአሁኑኑ በማጥፋት፣ ነገ፣ በሚቀጥለው ሳምንት እና በቀጣዩ ዓመት የሚነሳውን ህዝባዊ አመጽ በሙሉ የሚያጠፋውመስሎይሰማዋል፡፡ 

ባለፈው ሳምንት ሂዩማን ራይትስ ዎች የተባለው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት እንዲህ የሚልዘገባአውጥቷል፡ 

ፖሊስ እና ወታደራዊ ኃይሎች በሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ ጥይቶችን በመተኮስ ቢያንስ 75 ሰላማዊ ሰልፈኞችን የገደሉሲሆን ሌሎችበርካታዎችን ደግሞ ቁስለኛ እንዲሆኑ አድርገዋልኦሮሞዎች ባደረጉት ሰላማዊ ሰልፍ የመንግስትምላሽ በዜጎች ላይ በመተኮስእልቂትን መፈጸም ሆኗል፡፡ መንግስት ሰላማዊ የሆነውን ሰልፍአሸባሪዎችየጠነሰሱትየሚል ፍረጃ በመስጠት ከፍተኛ የሆነወታደራዊ ኃይል በማሰማራት እያጸመው ያለው ግድያ እና የኃይል እንቅስቃሴይህንን በቋፍ ላይ ያለን ሁኔታ ወዳልተጠበቀ እናከፍተኛ ወደሆነ አደገኛ ሁኔታ ሊወስደው ይችላል፡፡

እንደዚሁም ሁሉ በተመሳሳይ መልኩ አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅትከዚሁጉዳይ ጋር በተያያዘ መልኩ እንዲህ የሚል ዘገባ አውጥቷል፡ 

40 ሰዎች እልቂት ምክንያት ለሆነው እና ሰላማዊ አመጸኞችን በመጨቆን መሬትን በኃይል ለመያዝ መንግስትእያደረገ ያለውንድርጊት በመቃወም ወደ አደባባይ የወጡ ሰላማዊ ሰልፈኞች በኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣኖችአሸባሪዎች ተብለው ተፈርጀዋል፡፡

በሀገር ውስጥ እየታተመ የሚወጣው አዲስ ፎርቹን እየተባለ የሚጠራው ሳምንታዊ ጋዜጣ በበኩሉ እንዲህ የሚልማስጠንቀቂያሰጥቷል፡

በሰላማዊ መንገድ ተቃውሟቸውን በሚያሰሙ የዩኒቨርስቲ ወይም ደግሞ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችጠብመንጃተኩሶ መግደል መፍትሄ ሊሆን አይችልም፡፡ በአሁኑ ጊዜ በቋፍ ላይ ያለውን ሁኔታ የበለጠ ያባብሰዋል፣እናም በሀገሪቱ ውስጥ ባለውየጸጥታ ሁኔታ ላይ አሉታዊ እንደምታ ሊያሳርፍ ይችላል፡፡ ህይወታቸውን ላጡት ሰላማዊዜጎች ከህዝቡ ጋር በመቀራረብ ለመነጋገርእና ሁኔታውን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ጥረት የማይደግ ከሆነ የአሁኑብቻ ሳይሆን ከዓመት በፊት በተመሳሳይ መልኩወገኖቻቸው የተገደሉባቸውን ዜጎች ስሜት እንደገና በመቀስቀስ ሌላመዘዝ ሊያስከትል ይችላል፡፡

የዩናይትድ ስቴትስ የመንግስት መምሪያ ከፍተኛ ተጽእኖ ያለውን እና እንዲህ የሚለውን መግለጫ አውጥቷል፡ 

ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ በኦሮሚያ ክልል ዜጎች በሰላማዊ መንገድ ተቃውሟቸውን ባሰሙበት ጊዜ ለበርካታዜጎች ህይወትመጥፋት ምክንያት የሆነው ጉዳይ እጅግ ያሳስባታል፡፡ በተደረገው ግድያ እጅግ በጣም እናዝናለን፡፡እንዲሁም በዚህ ድርጊትህይወታቸውን ላጡት ዜጎች ቤተሰቦች የተሰማንን ሀዘን ለመግለጽ እንወዳለን፡፡ የኢትዮጵያመንግስት ሰላማዊ ተቃውሞንእንዲፈቅድ እና ሕጋዊ ጥያቄውን በመቀበል ተቀራርቦ በመወያየት ቅሬታዎችን እንዲፈታእንጠይቃለን 

የቀድሞው የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ዋና ጸሀፊ የነበሩት እና .. 1991 በለንደን ተደርጎ በነበረው የድርድርኮንፈረንስ ላይህወሀት አዲስ አበባ በመግባት ስርዓት እንዲያስከብር በማለት አሁን የሙጥኝ ብሎት ለሚገኘውስልጣን ያበቁት ኸርማንኮሆን በአሁኑ ጊዜ ህወሀት የጦር መሳሪያ ባልታጠቁ ኢትዮጵያውን ዜጎች ላይ እያደረሰያለው እልቂት እንቆቅልሽእንደሆነባቸው እንዲህ በማለት ግልጽ አድርገዋል፡ 

የኢትዮጵያ መንግስት የፖለቲካ አመራሮች በእነርሱ ላይ ተቃውሞ ለማሰማት ወደ አደባባይ መንገዶች በሚወጡሰላማዊ ዜጎች ላይግድያ የመፈጸም ፖሊሲን ያራምዳሉ፡፡ ሌሎች መግለጫ በመስጠት ተቃውሞ የሚያሰሙትን እናሆኖም ግን ሰላማዊ ሰልፍየማያደርጉትን ዜጎች ደግሞ ለብዙ ጊዚያት ለሚቆይ እስራት ወደ ዘብጥያ ይወረውሯቸዋል፡፡በኢትዮጵያ ላይ ያለው አገዛዝ በእራሱዜጎች ላይ እጅግ በጣም ጥብቅ የሆነ ቁጥጥር ማደርግን እና በየጊዜው እንደዚህያለ ግድያ ለምን እንደሚፈጽም ሊገባኝ አልቻለም፡፡መንግስት በመሰረተ ልማት እና በግብርናው ዘርፍ ላይ እያደረገባለው የመውዕለ ንዋይ ፍሰት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብበአዎንታዊነት መልኩ ይመለከተዋል፡፡ እያደረገ ያለውንከፍተኛ የሆነ ቁጥጥር ዘና ቢያደርገው እና እንዲላላ የሚያደርግ ቢሆን ኖሮበህዝቦች ዘንድ ታዋቂነትን ያተርፍ ነበር፡፡ከምንም ጥርጣሬ በላይ በቀረቡት እውነታዎች ላይ ፊት ለፊት እንጋፈጥ!

በሰላማዊ መንገድ ተቃውሟቸውን ለመግለጽ ወደ አደባባይ በወጡ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ምላጭን በመሳብ እልቂት እናግድያንመፈጸም የዘህወሀት የሁልጊዜ መገለጫው ነው፡፡ 

ህወሀት .. 2005 ተደርጎ ነበረበረው የይስሙላ የቅርጫ ምርጫ ወደ 1000 የሚጠጉ ወገኖቻችንንበአደባባይገድሏል አቅሱሏል ፡፡

ህወሀት .. 2004 በጋምቤላ ክልል የሚገኙ የአኙዋክ ብሄረሰብ አባላት የሆኑትን 400 ወገኖቻችንንበጥይት እየቆላበጊሬደር በተቆፈረ በአንድ ጉድጓድ ውስጥ እንዲቀበሩ አድርጓል፡፡ 

ህወሀት .. 2007/08 በሶማሊ ክልል በኦጋዴን አካባቢ በአስርት የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንንበጥይትእየረፈረፈ እልቂት ፈጽሞባቸዋል፡፡ 

ህወሀት .. 2006-2009 ድረስ ባሉት ዓመታት ውስጥ የሰውን ሀገር ሉዓላዊ ድንበር ጥሶ በመግባት 10ሺዎችየሚቆጠሩ ሶማሌያውያን ዜጎች ላይ ግድያ ፈጽሟል፡፡ ይህ የእብሪት ወረራ እና ግድያ ለመጭው የኢትዮጵያትውልድ የማይድንጥቁር አሻራ ጥሎ ከማለፉም በላይ የአረቡ ዓለም በኢትዮጵያ ላይ ቂም በመቋጠር በየዘመኑ ጥቃቱንሲሰነዝር እንዲኖርየሚያደርግ ዕኩይ የሰይጣን ድርጊት መሆኑን ልብ ይሏል፡፡ 

ህወሀት .. 1991 ስልጣንን ከተቆጣጠረ ጀምሮ በኢትዮጵያ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ውስጥ በሚኖሩ 10ሺህበላይ በሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ላይ የግድያ እልቂትን ፈጽሟል፡፡ 

ውልደቱ እና ተፈጥሯዊ ባህሪው ስለሆነ የዘህወሀት የግድያ አባዜ ለማንም ሰው ቢሆን የሚያስገርም ነገር አይሆንም፡፡ 

በአሁኑጊዜ የዘህወሀት መሪዎች ወታደራዊ ዩኒፎርሞቻቸውን በመልበስ ሌሎችንም የማስመሰያ ድርጊቶችን ሁሉበማድረግበሰለጠነው የኢትዮጵያ ህዝብ መካከል ተሰግስገው ይገኛሉ፡፡ ወገኖች እባካችሁ ይህንን ማስመሰያቸውን እናየኒፎርሞቻቸውንበሙሉ አስወልቋቸው! ሸክስፒር በግልጽ እንዳስቀመጡት እነዚህ የዕኩይ ምግባር ባለቤቶች እዚህቆመው ያሉት የህዝቦችንጉሮሮ ለማነቅ ነው፡፡ 

ህወሀት በህዝቦች ደም ጨቅይቶ የተጸነሰ ደም መጣጭ አጋንንት ድርጅት ነው፡፡ 

ህወሀት በእልቂት የተፈጠረ ቀንዳም የሆነ ሰይጣናዊ ደም አፍሻሽ ድርጅት ነው፡፡ 

ህወሀት የህዝብ እልቂትን ደም በማፍሰስ በመፈጸም የሚኖር እና የሚጥር ዕኩይ ድርጅት ነው፡፡ 

ብቸኛ ሆኖ ሊቀርብ የሚችለው ጥያቄ ግን ህወሀት እርሱም እራሱ በደም እልቂት ይጠፋል ወይስ አይጠፋም የሚለውነው፡፡ 

የዘህወሀት መሪዎች፣ ግብረ አበሮች እና ከስር ያሉ መጋቢ ሞተ ለሆዱ ሙሰኛ አለቅላቂ ምሁራን ተብዬዎች በአሁኑጊዜእየተደረገ ባለው ህዝባዊ አመጽ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ውስጥ ፈርተው እና ተሸማቅቀው ወኔ ከድቷቸው ይገኛሉ፡፡እነዚህየህዝብ ጠላቶች ለመጨረሻ ጊዜ በአስከፊ የፍርሀት ቆፈን ውስጥ ተወሽቀው የተገኙበት ጊዜ ቢኖር የአለቆች ሁሉአለቃ የነበረውአምባገነኑ መለስ ዜናዊ .. 2012 እንደ ጧት ጤዛ ከጎናቸው ብን ብሎ የጠፋ ጊዜ ነበር፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ እየተካሄደ ላለው ህዝባዊ አመጽ ዋና መነሻ ሆኖ የቀረበው ከሀገሪቱ መናገሻ ከተማ ዳርቻ በሁሉምአቅጣጫዎችየሚገኘውን የኦሮሚያ መሬት በመውረር እና በመቀራመት በሚሊዮኖች ብር እየቸበቸቡ ለማይሞውኪሳቸው ለመዝረፍ በማሰብየተዘጋጀው የዘህወሀት እርባና ቢስ የአዲስ አበባ የተቀናጀ ማስተር ፕላን የተባለው ስልትነው፡፡ (በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጀውንእና የአዲስ አበባ የተቀናጀ ማስተር ፕላን እየተባለ የሚጠራውን የሸፍጥ ሰነድ እዚህ በመጫን ማንበብ ይችላሉ፡፡) 

የመወሰን አቅም የለሹ የዘህወሀት የይስሙላው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ለዚህ ተቃውሞ ዋናአንቀሳቃሹ ድብቅአጀንዳ ያላቸው የውጭ ኃይሎች ናቸው በማለት እንዲህ የሚል አደንቋሪ ዋይታውን አሰምቷል፡ 

ይህንን አመጽ ከፊት እና ከኋላ በመሆን በማደራጀት በርካታ የሆነ የመንግስት እና የሕዝብ ሀብት እንዲቃጠልያደረጉት ከውጭየሚገኙት ጸረ ልማት ኃይሎች ናቸው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የመንግስት ታጣቂ ኃይሎች እንደተገደሉእና በጸጥታ ኃይሎች እናበህዝቡ ላይ ጉዳት እንደደረሰባቸው አይተናል፡፡ እንደዚህ ያለው ሁኔታ በምንም ዓይነት መልኩሊቀጥል አይችልም፡፡ እኛ ከህዝቡጋር በመተባበር በአካባቢዎች ላይ መረጋጋት እንዳይፈጠር በሚንቀሳቀሱት ጸረ ሰላምኃይሎች ላይ ምንም ዓይነት ምህረትየማይደረግለት ሕጋዊ እርምጃ እንደምንወስድ መልዕክት ማስተላለፍእፈልጋለሁ በማለት ዝቷል፡፡ 

ድንቄምምህረት የማይደረግለት ሕጋዊ እርምጃ!” 

መቸም ወያኔ እና ሎሌዎቹ የሚነግሩን ሁሉ የተገላቢጦሽ ነውና ይልቁንም ኃይለማርያምምህረት የማይደረግለትግድያእንፈጽማለን ማለቱ ነውን? ለመሆኑ ይህን ያህል ሰላማዊ ዜጋ (የትምህርት ቤት እምቦቀቅላዎች፣ ወጣቶች፣ሴቶች እናአዛውንቶች) በጥይት እየተቆሉ በመገደል ላይ ያሉት በየትኛው የሕገ መንግስት ሰነድ እና የሕግ አንቀጽእንደሆነ የዘህወሀትየይስሙላው ጠቅላይ ሚኒስትር ያውቀው እና ይጠቅስልን ይሆን? 

ለስሙ የፕሮቴስታንት ኃይማኖት እምነት ተከታዩ ኃይለማርያም ቅዱሱ መጽሐፍ ሰው አትግደል፣ ጠላትህን እንደራስህአድርገህውደድ የሚለውን አምላካዊ ቃል ወደ አራት ኪሎ ቤተመንግስት ስትገባ በካራቴ መትተህ ስለጣልከው ነውይህንን የእብሪት ቃልየምትናገረው፡፡ የዘህወሀት የይስሙላው ጠቅላይ ሚስትር ኃይለማርያም የኃይማኖቱን ጉዳይስተወው አንዴ ስልጣንን ስትወድእና የዘህወሀት ታማኝ አገልጋይ ሎሌ ሆነህ ስትሰየም ቀንዳሙ ሰይጣንተፈናጥጦብሀልና፡፡ 

እንዲያው ለመሆኑ የይስሙላ ሕጋችሁን እንኳ ለይስሙላ እንኳ ለመናገር ድፍረቱ ቢኖርህ በሰላማዊ መንገድቅሬታቸውን ወደአደባባይ በመውጣት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እና ለኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው ለማሰማት ሰላማዊሰልፍ የወጡትን ዜጎችበጠራራ ጸሐይ ከግንባራቸው እና ከደረታቸው ላይ በማነጣጠር እልቂትን በፈጸሙ ቅጥር ነፍሰገዳዮች ላይ ነው ሕጋዊ እርምጃመወሰድ ያለበት ወይስ ደግሞ መብቴ ይከበር፣ ይህንን ድርጊት እቃወማለሁ ባለ ዜጋ ላይነው? የኃማኖቱን ነገር ተወው እናበዓለማዊው ሕግም ቢሆን እንኳን መብቴ ይከበር ብሎ የጠየቅን ሰላማዊ ህዝብይቅርና ህዝብ በስሜት ተነሳስቶ ግድያ ቢፈጽምምእንኳ ለሕግ ይቀርባል እንጅ ግደል የሚል ሕግ የለም፡፡ ግን በሕገመንግስት ሰነዱ ላይ እንጅ በዘህወት ላይ ይኸ ነገር አይሰራምእንደምትለን ጥርጥር የለውም፡፡ 

ኃይለማርያም እና የእርሱ ህወሀት ጌቶቹ ፍጹም በሆነ መልኩ ምህረት የለሽ እርምጃ የመውሰድ ብቃቱ አላቸው፡፡ሆኖም ግንበምንም ዓይነት ሁኔታ ሕጋዊ እርምጃ የመውሰድ ብቃቱ የላቸውም፣ ምክንያቱምከሕግ የበላይነትጋርበፍጹምአይተዋወቁምና ነው፡፡ 

ኃይለማርያም እና የዘህወሀት ጌቶቹበህግ የበላይነትእናበወሮበሎች የሕግ የበላይነትመካከል ያለውልዩነትተምታቶባቸዋል! 

ኃይለማርያም በዘህወሀት ጌቶቹ እንዲህ የሚለውን ነገር እንዲናገር ተነግሮታል፡ህወሀት በስልጣኑ ላይለመቆየትየትኛውንም ዓይነት እርምጃ በመውሰድ ተቃዋሚዎቹን እና ሰላማዊ ሰልፍ አድራጊዎቹን ያለምንምምህረትይገድላል፡፡ 

ህወሀት በተቃዋሚዎቻቸው ላይ ምህረት የለሽ ዲያብሎሳዊ እርምጃ እንደሚወስዱ የሚያጠያይቅ ጉዳይ አይደለም፡፡የሸክስፒርን አባባል በመዋስገሀነም ባዶውን ቀርቷል ምክንያቱም ሁሉም ሰይጣኖች ከዘህወሀት ጋርተቀላቅለዋልና!” 

ሌላው የዘህወሀት ተቀጣሪ አወናባጅ የሆነው እና ለንደን የሚኖረው በስም አብይ ብርሀኔ በሚል የሚጠራውእንደኃይለማርያም ሁሉ ተመሳሳይ የገደል ማሚቶውን እንዲህ በማለት አሰምቷል፣በኦሮሚያ ክልል በአንዳንድአካባቢዎችየተቀሰቀሰው አመጽ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት በኃይል ለመናድ መሰረታቸውንበውጭያደረጉ ተቃዋሚ ቡድኖች ያደረጉት እንቅስቃሴ ነው፡፡ 

ሌላው በሞራል ስብዕና የዘቀጠው እና የዘህወሀት የአሻሻጭነት ሰራተኛ ስብዕናን ተላብሶ እንደ በቀቀን እና ዛርእንደያዘውበሽተኛ እየተንተባተበ የሚለፈልፈው በስም ጌታቸው ረዳ የተባለው ሎሌ ካድሬ እንዲህ የሚል ዲስኩርአሰምቷል፣የችግሮቹዋና ምክንያት በከተማዋ መስፋፋት ጉዳይ ላይ ከህዝብ ጋር ምክክር ለማድረግ ጥረት እያደረገያለውን ህወሀትን በመቃወም ላይያሉ የታጠቁ ወሮበላ ኃይሎች ናቸው፡፡ የወሮበላ ቡድኑን ዓላማ ለማምከን እና በክልሉውስጥ ባሉ አካባቢዎች የሚኖሩ ህዝቦችንበማስፈራራት ላይ ያለውን ቡድን የጸጥታ ኃይሎች ኃላፊነት የተመላበት እናተጨባጭነት ያላቸውን እርምጃዎች ይወስዳሉ፡፡በእርሱ ትርጉም እና አረዳድ ኃላፊነት በተመላበት መልኩ ማለትመግደል ማለት ነው፡፡ 

እስከ አፍንጫው የታጠቀ ወሮበላ የዘራፊ ቡድን አገዛዝ ምንም ዓይነት የጦር መሳሪያ ያልታጠቁ ተማሪዎችን እናወጣትተቃዋሚዎችን የጦር መሳሪያ የታጠቁ ወሮበሎች በማለት የሚጠራው እንዴት ዓይነት ስብዕና እና አመክንዮቢኖረውነው? 

የዘህወሀት መሪዎች፣ አስመሳዮች እና ከታች ያሉት ጫማ ላሽ መጋቢዎች የተቃዋሚዎችን ስም በማጥፋት፣በመወንጀል፣በማዋረድ፣ ስሚታዊነትን በማሳየት፣ ትችት በማቅረብ እና የኃይል እርምጃዎችን በመውሰድ ጊዚያቸውንአያጠፉም፡፡  

ህወሀት የማይቀረውን ህዝባዊ አመጽ እንዴት እንደሚያፋጥነው፣ 

ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያ የነጻ ፕሬስ ቀንዲል የሆነችው ርዕዮት ዓለሙ በዘህወሀት ላይ የትጥቅ ትግል ከሚያካሂደውግንቦት7 ለተባለው የፖለቲካ ድርጅት አባል ሆና መቀላቀሏን ይፋ አድርጋለች፡፡ 

.. 2012 ህወሀት ሸፍጥን በተላበሰ መልኩ ርዕዮትን በአሸባሪነት በመክሰስ 14 ዓመታት እስራትን በይኖባትነበር፡፡ባለፈው ሀምሌ ወር ከእስር ከተፈታች በኋላ ካለፉት ጥቂት ሳምንታት በፊት ከዚህ ከዩናይትድ ስቴትስገብታለች፡፡ 

ርዕዮት ህወሀትን በትጥቅ ትግል ከስልጣኑ ለማባረር እንቅስቃሴ እያደረገ ካለው ድርጅት ጋር ለምን እንደተቀላቀለችእንዲህበማለት ግልጽ አድርጋለች፡ 

በሀገር ውስጥ ምን ማድረግ እንደምችል ሳስብ ቆይቻለሁ፡፡ የምጽፍ ከሆነ እታሰራለሁ፡፡ ወደ እስር ቤት ዘብጥያእወርዳለሁ፡፡የመጨረሻው የሚሆነው ይህ ነው፡፡ ይህንን አገዛዝ ለመቃወም እና ስርዓቱን ለመለወጥ አንድ ነገርማድረግ እንዳለብኝ አውቃለሁ፡፡ይህንን ለማድረግ ደግሞ ልዩ የሆነ የእራሴን ድርሻ ማበርከት አለብኝ፡፡ የእኔመስዋዕትነት ሰይጣናዊ ድርጊቱን ከማስወገድ አንጻርሊመጥኑ የሚችሉ መሆን መቻል አለባቸው፡፡ አንድ ነገር በመጻፌብቻ ታስሬ ከምንም እንቅስቃሴ ተገድቤ መቀመጡንአልፈቅድም፡፡ ይኸ ለምከፍለው መስዋዕትነት ተመጣጣኙአይደለም የሚል ሀሳብ አለኝ፡፡ በሀገሬ ላይ ለውጥ ለማምጣት አንድ ነገርለማድረግ በማስብበት ጊዜ የተሻለ ነገርለማድረግ እንደምችል አስቤበታለሁ፡፡ የፖለቲካ ፓርቲዎችን እነሱ በሚፈልጉበት ጊዜሊዘጓቸው ይችላሉ፣ በማንኛውምበሚፈልጉበት ጊዜ የጋዜጦችን ህትመት ማገድ ይችላሉ፡፡ የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትንወይም ደግሞ መሪዎችንማሰር መቻላቸው ቢያንስ የተሻለ ነገር ነው፣ ምክንያቱም ፓርቲው ከእንቅስቃሴው ሳይታቀብ መጓዝይችላልና፡፡ፓርቲዎችን እና ጋዜጦችን በመዝጋት ጋዜጠኞችን ማሰር ለእነርሱ ቀላል ነገር ነው፡፡ በአሁኑ ጊዜ ትንሹ ነገርለምሳሌያህልም በፌስ ቡክ ሀሳብን መግለጽ ሊያሳስር የሚችል ነገር ነው፡፡ እንዲያውም አስቂኝ ተውኔቶችን የሚሰሩኮማኪዎች በአገዛዙ ላይቀልድ መስራት አይችሉም፡፡ ስለሆነም ምን ማድረግ አለብኝ? ብዙም አይደል፡፡ በእስር ቤትሆኘ ምንም ነገር መስራት እንደማልችልግንዛቤ በመውሰድ ከድምዳሜ ላይ ደረስኩ፡፡ ከእስር ቤት ከተፈታሁ በኋላበኢትዮሜዲያ የሚወጣ ጽሁፍ በመጻፍ እና ቃለመጠይቅም በመስጠት አቋሜ ምን እንደሆነ ግልጽ አደረግሁ፡፡የፍርሀት ድባባችንን በማስወገድ በተጨባጭ ሊታዩ እና ሊዳሰሱየሚችሉ ተግባራትን በማከናወን ገንቢ የሆኑእርምጃዎችን መውሰድ እንዳለብን አምናለሁ፡፡ ተጨባጭንት ያለው ድርጊት ዝም ብሎመልካም ነገርን በማሰብ ብቻየሚመጣ ነገር አይደለም፡፡ ይህንን ሁሉ እናገራለሁ ምክንያቱም ወደ ሀገር ቤት የመመለስ ዕቅዱየለኝምና፡፡ ከዚህ በኋላወደ ሀገር ቤት ብመለስ ቃሊት እየተባለ በሚጠራው [የመለስ ዜናዊ የማጎሪያ እስር ቤት] እንደምገባአሳምሬአውቃለሁ፡፡ ስለዚህ ከውጭ ሆኘ ለትግሉ መጎምራት የትግል ድርሻዬን በማበርከት አስተዋጽኦ ባደርግ የተሻለነገር ነው፡፡ ገና በእስርቤት ሳለሁ የግንቦት 7 ንቅናቄን መቀላቀል እንዳለብኝ ወስኛለሁ፡፡ ለሰላማዊ ትግል ምንም ዓይነትዕድል የለም፡፡ እንዲያውምትንሽም ቢሆን አለ ከተባለ እኔ በእስር ቤት ታስሬ በነበርኩበት ጊዜ የነበረው ዕድል በአሁኑጊዜ ጭራሹን የለም፡፡ ምንም ዓይነት የቀረምርጫ የለም፡፡ ምንም የቀረ ነገር የለም፣ የቀረው ምርጫ ቢኖር የትጥቅትግል ማካሄድ ብቻ ነው፡፡ ለዚህም ነው ግንቦት 7የተቀላቀልኩት፡፡ 

በኢትዮጵያ ውስጥ የቀረየሰላማዊ ትግል ዕድልየለምን? 

ርዕዮት በኢትዮጵያ ውስጥ የቀረ ምንም ዓይነት የሰላማዊ ትግል ዕድል የለም በማለት የሰጠችው መግለጫበእያንዳንዱኢትዮጵያዊ ዘንድ ትልቅ ጠቀሜታ ያለው ጥያቄ ሆኖ ቀርቧል፡፡ የዚህ ጥያቄ ምላሽ የወደፊቷን ኢትዮጵያ መጻዒዕድልሊመልስ በማይችል መልኩ ሊወሰን የሚችል ጉዳይ ነው፡፡ (የዘህወሀት የወደፊት ዕጣ ፈንታ አስቀድሞ ተወስኗል፡፡ምንምዓይነት አዎንታዊ የሆነ የወደፊት ዕጣ ፈንታ በፍጹም የለውም!) 

እኔ 10 ዓመታት ያህል በዘህወሀት ወንጀለኞች ላይ ያለምንም ማቋረጥ ጣቴን በመቀሰር ትችት ሳቀርብ ከቆየሁትየትግልመንፈስ እና አሳቤ ጋር ሳነጻጽረው የርዕዮት መግለጫዎች ጥልቅ መሰረት ያላቸውን ጥያቄዎች የሚያስነሳ ጉዳይነው፡፡ 

በመጀመሪያ ደረጃ ለርዕዮት ከፍተኛ የሆነ ክብር አለኝ፡፡ ለከፈለችው እና አሁንም ውድ ሀገሯን በመተው በሰው ሀገር ላይሆናእየከፈለችው ላለው መስዋዕትነት ከፍተኛ የሆነ ምስጋና ላቀርብ እፈልጋለሁ፡፡ ለዘህወሀት አይበገሬ እምቢተኛነቷንያሳየችጀግኒት በመሆኗ ከፍ ያለ አድናቆት አለኝ፡፡ 

ርዕዮት ይቅርታ በመጠየቅ ምህረት እንዲደረግላት እና ከማጎሪያው እስር ቤት እንድትለቀቅ በዘህወሀት ትንንሽአምላኮች ፊትበመቅረብ ለመስገድ የቀረበላትን ጥሪ በጽኑ ተቃውማለች፣ ሞቴን እመርጣለሁ እንጅ ይህ በፍጹምአይደረግም በማለትአይበገሬነቷን በተግባር አሳይታለች፡፡ 

ከመሰረታዊ ዓላማዋ ንቅንቅ ሳትል በእስር ቤት ውስጥ ሆና በዘህወሀት ሲደርስባት ከነበረው ማስፈራራት፣ ማዋረድ እናስብዕናንየማጥፋት ዕኩይ ምግባር ሳትንበረከክ በድል አድራጊነት የወጣች አይበገሬዋ ጀግኒት ናት፡፡ 

ርዕዮትበኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ዓይነት ሰላማዊ የሽግግር ለውጥ ዕድል የለምስትል በመብረቅ የተመታሁ ያህልክው ብዬነው የቀረሁት፡፡ 

ርዕዮት የእራሷን አመለካከት ግልጽ አደረገች ብዬ የማምን ቢሆንም እንኳ የእርሷን መግለጫዎች የግል የእምነቷመገለጫዎችናቸው የሚል እምነት ይኖረኝ ነበር፡፡ 

ሆኖም ግን ርዕዮት እኔ ለማውቀው ለምንም ሳይሆን 70 በመቶ ለሚሆነው ለወጣት ኢትዮጵያውያን ትውልዷ ወክላ ነውእየተናገረች ያለችው፡፡ 

ርዕዮት ጨለምተኝነት፣ ተስፋቢስነት፣ ፍጹም የሆነ ፍርሀት፣ ከፍተኛ ስቃይ እና ለእርሷ ትውልድ መጻዒ ዕድል ስትልድምጿንከፍ በማድረግ በመጮህ እንደገደል ማሚቶ በማስተጋባት ላይ ትገኛለች፡፡ 

ርዕዮት በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ዓይነት የቀረ የሰላማዊ ትግል ዕድል የለም የሚል መልዕክት ስታስተላልፍ ለእኔእርሷየጨዋታው ሕግ አጧዥ ኃይል ሆና መቅረቧን በውል እንድገነዘብ ያደርገኛል፡፡ 

የርዕዮትን መግለጫዎች በውል በማጤንበት ጊዜ ለሰላማዊ ትግል ሌላ አማራጭ ምን መሆን እንዳለበት እራሴንእጠይቃለሁ፡፡የትጥቅ ትግል ሊሆን ይችላልን? 

ወሮበላ የዘራፊ ቡድን ስብስብ በአንድ ላይ ተሰባስቦ ምንም ዓይነት የጦር መሳሪያ ባልታጠቁ ሰላማዊ ሰልፈኞች እናበተቃዋሚውስብስብ ላይ የእሩምታ ተኩስ በመክፈት፣ በአምልኮት ቦታዎች በምዕመናን መካከል የእጅ ቦምቦችንበማፈንዳት፣ ተቃዋሚዎችንበማሰር እና በማሰቃየት፣ የህዝቡን የምርጫ ድምጽ በመዝረፍ መቶ በመቶ አሸንፊያለሁ ብሎበማወጅ እና በአደባባይ ምህረትየለሽ እርምጃ እወስዳለሁ በማለት ማወጅ እና መዛት ምርጫው በሰላማዊ እና በትጠቅትግል መካከል ያለመሆኑን በግልጽያመላክታል፡፡ 

አይደለም! አይደለም! ምርጫው በሰላማዊ እና በትጥቅ ትግል መካከል ያለመሆኑን፣ ይልቁንም ምርጫው በቦቅቧቃፈሪዎች እናበደፋር ኃይለኞች መካከል መሆኑን ቁልጭ አድርጎ ያመላክታል፡፡ 

ርዕዮት ጋንዲየጎራዴው መርህበሚል ርዕስ ካዘጋጁት እንዲህ ከሚለው መንፈሳዊ ድምጽ የመጨረሻ ጠርዝ ላይደርሳለችብዬ አምናለሁ፡ 

በፍርሀት እና በድፍረት/ኃይል መካከል ምርጫ ሲቀርብ ኃይልን መምረጥ የተሻለ እንደሆነ ምክር መምከርእንዳለብኝአምናለሁህንድ በፍርሀት አዘቅት ውስጥ ሰጥማ እረዳትየለሽ ሆና ለእራሷ ውርደት ምስክር ሆና ከምትዳክርይልቅየእራሷን ክብር ለመጠበቅ ስትል መሳሪያ አንስታ ብትዋጋ የምመርጥ ይሆናል፡፡ 

እንደዚሁም ሁሉ ርዕዮት ኢትዮጵያውያን በዘህወሀት ተዋርደው እና ክብራቸውን እና ሀገራቸውን አጥተው ለዘላለምበውርደትአንገታቸውን በመድፋት እየተገደሉ እና እየተሰቃዩ መኖር ወይም ደግሞ በአንድነት በህብረት በአንድነትበመነሳት የዘህወሀትንአፋኝ ስርዓት በትጠቅ ትግል ለአንዴ እና ለመጨረሻ ጊዜ ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጫንቃ ላይማስወገድ የሚያስፈልግበት ደረጃ ላይየደረሰች መሆኗን አምናለሁ፡፡

እስከ አፍንጫው ድረስ በዘመናዊ የጦር መሳሪያ የታጠቀውን ኃይለኛ ወታደራዊ ኃይል፣ እንዲሁም የገንዘብ አቅምውስንነትባለበት እና ህወሀት ሁሉንም ነገር ሙሉ በሙሉ ጨምድዶ በእራሱ ቁጥጥር ስር ይዞ በሚገኝበት ሁኔታየተጨቆነው እናየተገፋው ህዝብ እንዴት አድርጎ ለድል ይበቃል ለሚለው ጥያቄ ርዕዮት እንዲህ የሚለውን የጋንዲንአዋጅ ደግማ አውጃለች፣ኃይል ከአካላዊ እና ከቁሳዊ ብቃት የሚመጣ አይደለም፡፡ ኃይል የሚመጣው ከማይበገረውየዓላማ ጽናት ነውብላለች፡፡ 

ርዕዮት ከሰላማዊው የትግል መንገድ እንድትወጣ ያስቻላት የእምነቷ ድፍረት እና ሌላ ምንም ነገር ሳይሆን እምቢኝአሻፈረኝለጨቋኙ እና ለበከተው ስርዓት ለዘህወሀት አልገዛም ብላ ፍርሀትን በመቃወሟ እና በቀጣይነትም የዘህወሀትን ውርደትበመሸከም እና ክብርን በማጣት እንደ እንስሳ ሆኘ አልኖርም ከሚል የማይበገረው የዓላማ ጽናቷበመነሳት ነው፡፡ 

ርዕዮትበቃ በቃ ነው!“ ከሚለው ጠርዝ ላይ ደርሳለች፡፡ 

እንደዚሁም ሁሉ ሁሉም ኢትዮጵያውያንበቃ በቃ ነው!“ ከሚለው ጠርዝ ላይ ደርሰዋል ብዬ አምናለሁ፡፡ 

እኔ 10 ዓመታት በላይ ሰላማዊውን የትግል መንገድ በመከተል ለድል መብቃት ይቻላል የሚል እምነት በመያዝየግልአመለካከቴን በማራመድ በዘህወሀት እና በዓለም አቀፍ ደጋፊዎቹ ላይ ጣቴን ስቀስር በቆየሁበት ጉዳይ ላይ ጥያቄእንዳነሳበማድረግ ሰላማዊ የትግል ጥያቄ ያበቃለት እና የተቀበረ መሆኑን በማስረገጥ የሰላማዊ የትግል መንገዱን እርግፍአድርጎ መተውእና በፍርሀት እና በድፍረት መካከል ያለውን ምርጫ በውል አጢኖ ፍርሀትን ከላያችን ላይ ጠራርጎበመጣል አምባገነኑን አገዛዝበኃይል እና በሁለገብ የትግል ስልት አሽቀንጥሮ ለመጣል በጽናት የተያዘው የርዕዮት ውሳኔለሌሎቹ በእርሷ የትውልድ ዘመንየሚገኙትን የበርካታዎቹን ወጣቶች አመለካከት፣ ስሜት እና ፍላጎት የሚያንጸባርቅእንደሆነ አምናለሁ፡፡ 

ረዣዥሞቹን ትችቶቼን ለበርካታ ጊዘያት ስታነቡ ለቆያችሁ አንባቢዎቼ .. 2005 ተካሄደ የተባለውን የይስሙላየቅርጫምርጫ ተከትሎ ተፈጥሮ በነበረው ውዝግብ አሁን በህይወት የሌለው አምባገነኑ የዘህወሀት መሪበእብሪተኝነት እና በማንአለብኝነት የግፍ ስሜት ተነሳስቶ ለአፋኝ እና ለቅጥር ነፍሰ ገዳይ ሎሌዎቹ የእልቂት ትዕዛዝበማስተላለፍ በጠራራ ጸሐይበአደባባይ የተዘረፈውን የኢትዮጵያን ህዝብ ድምጽ ለመቃወም እና ለዓለም አቀፉማህበረሰብ እና ለኢትዮጵያ ህዝብ ለማሳወቅወደ አደባባይ በወጡ ሰላማዊ ዜጎች ላይ የተፈጸመውን እልቂትከተመለከትኩ በኋላ በቁጭት በወገኖቼ ላይ የተፈጸመውን ግፍእና ወንጀል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እና ለሰብአዊመብት ተሟጋች ድርጅቶች በማሳወቅ የስርዓቱ አዛዥ ቁንጮዎች እናቅጥር ነፍሰ ገዳዮች ለፍትህ አካል ለፍርድእንዲቀርቡ በማሰብ ወደ ትግሎ ዘው ብዬ እንደገባሁ የምታስታውሱት ጉዳይ ነው፡፡ 

በኢትዮጵያ ውስጥ የሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ ትግል በጀመርኩበት ጊዜ በሚከተሉት ሶስት ነገርች ላይ ሙሉ እምነትነበረኝ፡፡እነርሱም፡ 

1) በኢትዮጵያ ሰላማዊ የለውጥ ሽግግር ለማድረግ መቻሉ ብቻ ሳይሆን የማይቀር ግዴታም ነው የሚል ሙሉእምነት ነበረኝ፡፡ 

2) አምባገነኑ መለስ ዜናዊ እና ህወሀት በኢትዮጵያ ላይ እሳት ለኩሰዋል፡፡ እንደ እኔ ያሉት እሳት አጥፊዎችደግሞ የጎሳጥላቻ፣ የዘር እና የብሄር ክፍፍል፣ የበላይነት እና ተጻራሪነት እንዲሁም የእኩልነት እጦት እናየኢፍትሀዊነት እሳት እንዲጠፋእንድንታገል አስፈላጊዎች ነን የሚል እምነት ነበረኝ፡፡ 

3) የኃይል አመጽ (የጭካኔ ሕግ) ማህበራዊ ለውጥን እንደሚያስገኝ መሳሪያ አድርጎ መውሰድ ኢሞራላዊ፣ያልሰለጠነ ኋላቀርእና ኢሰብአዊነት ነው የሚል እምነት ነበረኝ ፡፡ 

ጋንዲሰላማዊነት የሰው ዘር ሕግ ነው፡፡ አላግባብ ኃይለኛነት ግን የጨካኞች ሕግ ነውበማለት አስተምረውናል፡፡በጨካኞች ላይየመፍጀት የሕግ መንፈስ ነው ያለው፡፡ የሰው ልጅ ክብር የመንፈስ ከፍተኛ ጥንካሬ ለሆነው ሰላማዊ መንፈስ ታዛዥ መሆንይጠይቃል፡፡ 

የሰው ልጆች ዘር ሕግ ሰላማዊ እንደሆነ አድርጌ አምን ነበር፣ አሁንም አምናለሁ፡፡ ሆኖም ግን ከዚህም በተጨማሪ በሰውልጆችዘር ላይ ምህረት የለሽ እርምጃ የሚወሰድ ከሆነ ሌላው ወገን ደግሞ ባጻፋው ምህረት የለሽ ምላሽ እንደሚሰጥእገነዘባለሁ፡፡ 

.. ነሐሴ 2006 HR 5680 ጋር በተያያዘ መልኩኢትዮጵያ ነጻነት፣ ዴሞክራሲ እና የሰብአዊ መብቶችመጠናከር2006 ድንጋጌ/Ethiopia Freedom, Democracy and Human Rights Advancement Act 2006“ በሚል ርዕስ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ አስፈላጊነቱን በእራሴ ፍልስፍናበማወጅ ትችት አቅርቤ ነበር፡፡ የህዝቡን ልብእና አዕምሮ በማሸነፍ በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ማምጣት እንችላለንበማለት እንዲህ ብዬ ነበር፡ 

የእኛን ትክክለኛነት የምናረጋግጠው በጦር ሜዳ ውስጥ በመግባት በደም በመዘፈቅ እና የሬሳ ክምርን በመከመርአይደለም፣ሆኖም ግን የእኛን ትክክለኛነት የምናረጋግጠው ለመልካም እና ለጥሩ ነገር በወንዶች እና በሴቶች አእምሮ እናልብ ውስጥበምናስቀምጠው ደግ ነገር እንደሆነ አምናለሁየአእምሮ እና የልብ ውስጣዊ ትግል በማድረግ እራሳችንንከጎሳ ጥላቻ መርዝማጽዳት አለብን ብየ አምናለሁ፡፡ 

.. 2016 የአዲስ ዓመት ደወል ከመደወሉ ጥቂት ቀናት ቀደም ሲል ህወሀት 24 ዓመታት ከሕግ አግባብበላይስልጣኑን በመጠቀም የኢትዮያን ህዝብ ልብ ሊጠገን በማይችል መልኩ እንዲሰበር አድርጓል፣ 24 ዓመታትበዘለቀውኢፍትሀዊ አገዛዙ የኢትዮጵያን ህዝብ ልብ አቃጥሏል፣ 24 ዓመታት ክብር በማሳጣት እና በማዋረድየህዝቡን ልብ አጥቁሯል፣24 ዓመታት በመበዝበዝ የህዝቡን ልብ እንዲያመር አድርጓል፣ 24 ዓመታት በሙስናባህር ውስጥ በመዘፈቅ የህዝቡን ልብእንዲታመም አድርጓል፣ እንደዚሁም ሁሉ 24 ዓመታት በዘለቀው አምባገነናዊየጭቆና እና የጭካኔ አገዛዙ የህዝቡን ልብእንዲደነድን አድርጓል፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝቦች የልብ ትርታ በግድ ወደ መሳሪያ የትጥቅ ትግል ወደማድረግ እና  የጦርነት ከበሮ ወደመምታትተሸጋግሯል፡፡ 

ባለፉት አስር ዓመታት ጊዜ ውስጥ ስልጣንን ከሕግ አግባብ ውጭ መጠቀምን፣ ስለአምባገነንነት እና ጨቋኝነት፣ስለሰብአዊመብት ድፍጠጣ እና ስለዴሞክራሲ፣ በኢትዮጵያ ስለፍትህ እና ስለሰብአዊ መብት ጥበቃ ያደረግሁትን እልህአስጨራሽ ትግልወደ ኋላ መለስ ብየ ስመለከተው ለሰላማዊ ለውጥ ሳደርጋቸው የቆየኋቸው እነዚያ ሁሉ ጥረቶችየመከኑ ባዶ እንደሆኑ ያህልሆኖ ይሰማኛል፡፡ ምንም ነገር ያልተደረገ እርባና ቢስ አድርጌ ግን አልቆጥረውም፡፡ 

አቅጣጫቸውን እንዲቀይሩ እና ትክክለኛውን አካሄድ እንዲከተሉ ለዘህወሀት እና ለመሪዎቹ የሰጠኋቸው ምክሮችእናማስጠንቀቂያዎች ሁሉ ተደማጭነትን እና ትኩረትን ሳያገኙ ቀርተዋል፡፡ 

ጭቆናውን እንዲያቆም፣ የበለጠ ሰብአዊነት እንዲሰማው እና ትክክለኛውን መንገድ እንዲከተል እንደዚሁም ደግሞህዝቦቸንማዳመጥ እንዲችል ያቀረብኳቸው ልመናዎች ሁሉ ምንም ሰሚ ሳያገኙ ህወሀት ጆሮ ዳባ ልበስ ብሏቸውቀርቷል፡፡ 

በኢትዮጵያ ተለኩሶ የነበረው እና ለማጥፋት ጥረት ሳደርግ የቆየሁት እሳት በአሁኑ ጊዜ በመላ የሀገሪቱ ክፍሎችውስጥተቀጣጥሎ ይገኛል፡፡ 

.. 2007 “ትንሿ ወፍ እና የጫካው እሳትበሚል ርዕስ አቅርቤው የነበረውን ተመሳስሎ በርካታዎቹ የረዥምጊዜአንባቢዎቼ ታስታውሱታላችሁ፡፡ 

በዚያ ባቀረብኩት ትችት ላይ ራቅ ካለ ወንዝ በመመላለስ በኩምቢዋ ውኃ እያመጣች እሳቱን ለማጥፋት ጥረትስታደርግበነበረችዋ ትንሿ እሳት አጥፊ ወፍ እራሴን በመመሰል አቅርቤ ነበር፡፡ 

አመናችሁም አላመናችሁም ሀገራችን በእሳት ተቀጣጥላ ትገኛለች፡፡ በእሳት ለማቃጠል ምንም ኃላፊነትየማይሰማው አውዳሚኃይል ከጎን ተቀምጧልሆኖም ግን ጢሱ እንዲህ የሚል መልዕክት ያስተላልፋል፡በሺዎችየሚቆጠሩ ወንድሞቻችን እናእህቶቻችን በእሳቱ ውስጥ በመቃጠል ላይ ናቸው፣ በአስር ሺዎች እና ከዚያም በላይየሚሆኑት ወገኖቻችን ደግሞ በአሁኑ ጊዜበመቃጠል ላይ ይገኛሉ፣ እንደዚሁም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩት ዜጎችበጥይት እየተደበደቡ በመሞት ላይ ይገኛሉ፣ 77 ሚሊዮንየሚሆኑት ዜጎች በጥይት የተኩስ መስመር ጠርዝ ላይተሰልፈው ይገኛሉ! 

ቤትህ በእሳት ተቀጣጥሎ ሳለ በአካባቢው ዝም ብለህ ቆመህ መልካም ንግግር እየተናገርክ አትመለከትም፡፡የተቀጣጠለውን እሳትለማጥፋት እንደ ትንሿ እሳት አጥፊ ወፍ ሁሉ ከወንዝ እየተመላለስክ የውኃ ጠብታዎችንእያመጣህ እሳቱን ለማጥፋት ጥረትማድረግ ይኖርብሀል፡፡ 

ሆኖም ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወጣት ወገኖቻችን በየዕለቱ በእሳት ነበልባል መስመር ላይ ተጥደው ይገኛሉ፡፡በሰላማዊ መንገድለመቃወም እንቅስቃሴ ካሳዩ እንደ አበደ ውሻ በጥይት ይገደላሉ፡፡ አእምሯቸው የሚያምንበትን ነገርአውጥተው ከተናገሩ አሸባሪበመባል ተፈርጀው ወደ ሞጎሪያው እስር ቤት ዘብጥያ ይወርዳሉ፡፡ ለአገዛዙ ታማኝአይደሉም የሚል ጥርጣሬ ካለ የማስፈራራትድርጊት ይፈጸምባቸዋል፡፡ ግፈኛውን አገዛዝ በኃይል ያስወግዳሉ ተብለውየሚጠረጠሩ ከሆነ ታፍነው የደረሱበት ደብዛው እንዲጠፋይደረጋሉ፡፡  

እነዚህ የዲያስፖራ እሳት አጥፊዎች እሳትን በእሳት አይዋጉም፣ በፍጹም፣ እሳትን የሚዋጉት በውኃ ነው፡፡ ውኃበእሳት ላይእንደሚያደርገው ድርጊት ሁሉ እነዚህ እሳት አጥፊ ተዋጊዎች ጨለምተኝነትን በተላበሰው እና ምንምዓይነት የተስፋ ጭላንጭል እናብሩህ ነገር በማይታያቸው ላይ ላሉት ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን የተስፋ እና የብሩህልምላሜ ስሜትን  በመፈንጠቅ፣ የጭቆናንእና የጭካኔ አምባገነናዊ ቆሻሻን በዴሞክራሲ እና በሰብአዊ መብትመጥረጊያ ጠርጎ እና ጠራርጎ ወደ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ቅርጫትበመጣል፣ በፖለቲካ ሸፍጠኝነት፣ በሙስና፣ በኋላቀርድርጊት እና በሕግ አልበኝነት ምድረበዳ በሆነው መሬታችን ላይ የነጻነት እናየፍትህ ዘርን በመዝራት ወደ ልምላሜይመልሳሉ፡፡ 

እነዚህ እሳት አጥፊዎች እንዲህ የሚል አንድ ብቸኛ ተልዕኮ አላቸው፡በብሄራዊ ራዕይ የሚመራ የኢትዮጵያን ህዝብበማይከፋፍልአንድነት ላይ መሰረት ያደረገ በኢትዮጵያ ውስጥ እርስ በእርሳቸው የሚወዳደሩ እና በጥልቅ ቅራኔ፣በቋንቋ፣ እና በአካባቢያዊየልዩነት አዘቅት ውስጥ ተዘፍቀው ያሉ ተዛማጅነት የሌላቸው ስብስቦች ናቸው የሚለውንየመከነ ሀሳብ አሽቀንጥሮ በመጣል በፍቅርየተሳሰረ አዲስ የህብረተሰብ እንዲገነባ ማገዝ ነው፡፡ 

እንግዲህ እንዲህ በማለት ደመደምኩት፡ 

ወጣቶቻችን ተቀጣጥሎ የሚገኘውን እሳት ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሆኖም ግን በማይበገር ወኔ እና ጽናት ለማጥፋትእንዲችሉእናስተምራቸው፣ እናሰልጥናቸው፣ እናበረታታቸው፣ እንደግፋቸው፣ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩትን የእሳትሰለባዎች እና የወደፊትዕጣፈንታቸውን ለማዳን ሲባል በእሳት ነበልባል ተቀጣጥለው በተስፋየለሽነት የሚገኙትንወገኖቻችንን እንቀፋቸው፡፡ በመጨረሻምበማቅለጫ ምድጃው/ፈርነሱ ውስጥ ቀልጦ እንደሚወጣው የአረብ ብረትየሚያንጸባርቁ እና ምድረበዳ ለሆነው እና ለጠፋው ደንፈውስ የሆነችውን ብርቅየዋን ጸሐን እንደሚያመጡ እርግጠኛእናድርጋቸው፡፡ 

የእኛ ወጣት እሳት አጥፊዎች ለዘመናት በፖለቲካ ጭቆና እና በሰብአዊ መብት ድፍጠጣ የደቀቀ ማህበረሰብእንዳላቸው የሚገነዘቡቢሆንም እንኳ በአንድ ወቅት በተራራው ጫፍ ባለች ከተማ ላይ ፍትህ የሰፈነባት፣ ሰብአዊነትየሚከበርባት እና ክብርን እና ሞገስንየተላበሰ ህዝብ የሚኖርባት፣ ማንም ወንድ መንግስትን የማይፈራበት ወይምማንም ሴት መንግስትን የማትፈራበት፣ መንግስትየእራሱን ዜጎች የሰብአዊ መብት እና ነጻነት የማክበር ግዴታ ያለበት፣ማንም ሰው ያለምንም ፍርሀት እና መሸማቀቅ ቀጥ ብሎየመሄድ፣ አዕምሮው የፈቀደውን ነገር በነጻ የመግለጽ፣ ማንምወንድ፣ ሴት ወይም ልጅ ህይወቱን የማያጣበት፣ ከሕግ አግባብ ውጭማንም ሰው ንብረቱ የማይወረስበትን ማህበረሰብለመፍጠር እንደሚችሉ ምንም ዓይነት ጥርጥር የለውም፡፡ 

በኢትዮጵያ አሁንም ሰላማዊ የሽግግር ለውጥ ማምጣት ይቻላልን? 

ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ የሽግግር ለውጥ ማምጣት ይቻላል በሚለው ጉዳይ ላይ በእርግጠኝነትየማውቀው ነገርየለኝም፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ በእርግጠኝነት የማውቀው ነገር ቢኖር በተራራ ጫፍ ላይ የኢትዮጵያን ከተማ ለመገንባት ሳስበው የነበረውህልሜከመቅጽበት እንደጉም በኖ ጠፍቷል፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ በእርግጠኝነት የማውቀው ነገር ቢኖር በኢትዮጵያ ውስጥ በሰላማዊ መንገድ ለውጥ ለማምጣትወጣቶቻችንንለማስተማር እና ለማሰልጠን ሳደርገው የነበረው ጥረት ሁሉ መክኖ እና ወደሌላ መንገድ ተሻግሮበማይበገር መልኩ የጎሳ ክፍፍልእሳትን፣ የሰብአዊ መብት ረገጣ እሳትን እና ስልጣንን ከሕግ አግባብ ውጭ በመጠቀምአየተካሄደ ያለውን አምባገነናዊ የጭቆናአገዛዝ እሳት በአንዴ እና ከመቅጽበት ተለውጦ እሳትን በእሳት ወደማጥፋትየአካሄድ መንገድ ተቀይሯል፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ በእርግጠኝነት የማውቀው ነገር ቢኖር የኢትዮጵያ ህዝብ በፈረጠመ ህዝባዊ ጡንቻው ህወሀትን እንደመዥገርተጣብቆ ካለበት ስልጣኑ ላይ በኃይል ለማስወገድ በጽኑ የወሰነ መሆኑን ነው፡፡ ምክንያቱም ህወሀትለምክንያታዊነት ተገቢውንምላሽ የማይሰጥ ግትር ወንጀለኛ ነው፣ የውይይት መድረክ ለመክፈት ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎየተቀመጠ እብሪተኛ እና ሞገደኛድርጅት ነው፣ በውይይት እና በክርክር የማያምን እና ሀገሪቱን በእርስ በእርስ የጦርነትእሳት ውስጥ ለመማገድ ሌት ቀንአበርትቶ እየሰራ ያለ ኃላፊነት የማይሰማው ወንጀለኛ የዘራፊ ወሮበላ ስብስብ ነው፡፡ 

ስለሆነም በአሁኑ ጊዜ በሀገሪቱ ውስጥ እየተፈጸሙ ያሉ እንደዚህ ያሉ ክስተቶች ቢኖሩም በሰላማዊ መንገድ ለውጥማምጣትየሚለው ህልሜ አሁንም ድረስ እኔን ብቸኛ አድርጎኛል፣ ኃይልን በመጠቀም በመሳሪያ ኃይል በአመጽ ለውጥንከማምጣትበሰላማዊ መንገድ ለውጥ የማምጣት ተስፋ ላይ የመቸከል እምነት የእኔ ብቻ ተስፋ እንዲሆን አድርጎኛል፣እንደዚሁም ሁሉለባዶ ለማይሆን ነገር ሰላማዊ መንገድን ብቻ መከተል የሚለው የእኔ ሰበካ የእኔ ብቻ አመለካከትእንዲሆን አድርጎኛል፡፡ 

ኢትዮጵያ ሰላሟን አስጠብቃ እራሷ ሰላም ሆነ ከጎረቤቶቿም ጋር በሰላም እንዲትኖር አሁንም ብቸኛው ህልም አላሚሆኘየቀጠልኩ ይመስለኛል፡፡ 

.. ሀምሌ 2012 አሁን በህይወት የሌለው አምባገነኑ የዘህወሀት መሪ ከዚህ ዓለም በሞት በተለየበት ጊዜበሰላምየምትኖር ኢትዮጵያ ህልም/Dreams of an Ethiopia in Peace” በሚል ርዕስ ትችት አቅርቤነበር፡፡ 

በዚያ ትችቴ ላይ በስልጣን ላይ ባሉ አዳራሾች ብቻ ሳይሆን፣ በቢሮክራሲው እና በወታደራዊ ኃይሉ የመሰብሰቢያአዳራሾች ላይብቻ ሳይሆን፣ በጣም ሩቅ በሆኑ መንደሮች፣ ቤተክርስቲያኞች፣ መስጊዶች የመሰብሰቢያ አዳራሾችእንዲሁም በትምህርትቤቶች፣ በኮሌጆች፣ በጎረቤታም ማህበራት እና በምግብ ቤት አዳራሾች፣ በመንገዶች እናበገበያዎች እንዲሁም በሌሎች ሁለትወይም ከሁለት በላይ ሰው ሊሰበሰብባቸው በሚችሉ በየትኞችም ቦታዎች  ላይጭምር  ውይይት በማድረግ ብሄራዊ እርቅየማውረድ ጥረት እንዲጀመር ሀገራዊ ጥራ አቅርቤ ነበር፡፡ ምንም ዓይነትአማራጭ የለንም ሆኖም ግን በመልካም ፈቃደኝነት እናእምነት ላይ በተመሰረተ መልኩ እርስ በእርሳችን መነጋገር ብቻነው ብየ ነበር፡፡ 

ሰላሟ የተጠበቀ ኢትዮጵያን እመኛለሁ ምክንያቱም ጥቂት ሰዎች ነገሮችን ከብዙ አቅጣጫ በመመልከትለምን’? ይላሉ፡፡ 

ሆኖም ግን ከዚህ ቀደም ሆነው የማያውቁትን ነገሮችለምን መሆን አይችሉም’? የሚል ምኞት በማቅረብ እናገራለሁ፡፡ 

ሁላችንም ኔልሰን ማንዴላ በተጓዙበት መንገድ መጓዝ እንችላለን በማለት በድፍረት በመናገር ያለኝን እምነትአገልጻለሁ፡፡ 

ትምኔታዊዋን ኢትዮጵያ ለማየት በድፍረት አልማለሁ! ለምን አይሆንም? እላለሁ፡፡ 

በህልም ትችቴ ላይ ለመውደድ ጊዜ አለው፣ ለመጥላትም ጊዜ አለው፣ ለጦርነትም ጊዜ አለው እናም ለሰላምም ጊዜአለውበማለት የክርክር ጭብጥ በማቅረብ የመንፈሳዊ ጥቅስ አቅርቤ ነበር፡፡ 

ከሁለት አስርት ዓመታት የዘህወሀት የጭቆና አገዛዝ በኋላአሁን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር መሰረት ስንት ሰዓትነው?”የሚል ጥያቄ አቀረብኩ፡፡ 

አሁን ጊዜው የሰላም ነውስለ ሰላም የምናልምበት ከፍተኛ ጊዜ፡፡ መራራውን የጥላቻ መንፈስ በእርቀ ሰላምየምንተካበት፣ህብረተሰቡን የሚያቆስለውን ጥላቻን በፍቅር የምንተካበት፣ በቀልን በይቅርታ የምንለውጥበት፣ተስፋቢስነትን በተስፋየምንተካበት፣ ቁስልን በፈውስ የምንሽርበት፣ ፍርሀትን በድፍረት የምንቀይርበት፣ ክፍፍልንበአንድነት የምንተካበት፣ ጥርጣሬንበመተማመን መንፈስ የምንቀይርበት፣ ውርደትን በክብር የምንተካበት፣ማጭበርበርን በቀጥተኛነት እና በታማኝነት የምንተካበት፣ግንፍልተኝነትን በአምክንዮአዊ አቀራረብ የምንተካበት፣ጭካኔን በሩህሩህነት የምንቀይርበት፣ ጥላቻን በጓዳዊነት የፍቅር ስሜትየምንተካበት፣ አታላይ ነገር ሰሪነትን በግልጸኝነትየምንቀይርበት፣ ቃልን በተግባራዊ ድርጊት የምንተካበት፣ ልዩነትን በፍቅርየምንገልጽበት፣ ያልሰለጠነ ኋላቀርአስተሳሰብን በጨዋና በሰለጠነ አስተሳሰብ የምንተካበት፣ ጥርጣሬን በመተማመን የምንቀይርበት፣ስግብግብነትንበለጋስነት የምንተካበት፣ ታማኝየለሽነትን በታማኝነት የምንቀይርበት፣ ምቾትን እና ድሎትን በክብር እናሞገስየምንተካበት፣ ተራ የማጭበርበር ኢሞራላዊ ስብዕናን በሞራላዊ ስብዕና መቀየርን፣ ድንቁርናን በእውቀትመተካትን፣ ጠባብአስተሳሰብን በአርቆ አሳቢነት መተካትን፣ ብልግናን በሰለጠነ አካሄድ መቀየርን፣ ምኞትን በስኬትመተካትን፣ የጭቃ ጅራፍን እናስህተት ፈላጊነትን ብሄራዊ ውይይት በማድረግ መተካትን ጊዜው መቼም ሳይሆን አሁኑኑነው፡፡ 

ለመነጋገር እና ለማድረግ ጊዜው አሁን ነው ብያለሁ! ለሰላማዊ ለውጥ እውንነት ጊዜው አሁን ነው! 

ሆኖም ግን የዘረዘርኳቸው ቃሎቼ ምንም ሰሚ ጆሮ ሳያገኙ እንዲያው በአየር ላይ ተበትነው የቀሩ ይመስላሉ፡፡ 

.. 2015 እየተጠናቀቀ ባለበት በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ የታላቁን የአሜሪካ አብዮተኛ የፓትሪክ ሄንሪንቃላትበመጠቀም ድምጻቸውን ከፍ አድርገው እና የበለጠ ግልጽነትን በተላበሰ መልኩ ከእኔ ቃላት በበለጠ ሁኔታ እንዲህእያሉለሰላማዊ ሽግግር ተቃውሟቸውን በማሰማት ላይ ይገኛሉ፡ 

ለሰው ልጅ በተስፋ ውስጥ መኖር ተፈጥሯዊ ነው፡፡ ለሚያም እውነታ ዓይኖቻችንን ድርግም አድርገን እንዘጋለን፣ እናምየዚያሙዚቃ አባዜ ወደ አውሬነት እስከሚቀይረን ድረስ ዝም ብለን በትዕግስት እናዳምጠዋለን፡፡ ይህ ድርጊት ለነጻነትሲባል በታላቅ እናበአስቸጋሪ ትግል ውስጥ የሚገኝ ብልህ ሰው ሊፈጸመው የሚችል አካል ነውን? እኛ ሁላችንምዓይኖች እያሉን የማናይ፣ ጆሮዎችእያሉን መስማት የማንችል ዝም ብለን ምንም ዓይነት ስሜት ሳይሰማን፣ ለምንምየማንፈይድ ዜጎችን ከአደጋ ለመጠበቅ የማንችልፍጡራን ሆነን ቀጥለናልን? በእኔ በኩል የፈለገውን ያህል ጭራቃዊመንፈስን የተላበሰ ድርጊት ይሁን ሁሉንም እውነታ ለማወቅ፣እንዲሁም መጥፎውን ነገር በመጥፎነቱ አሳምሬ ለማወቅእና ለዚህም መፍትሄ ለመስጠታ ጥንቃቄ በማድረግ እሰራለሁ፡፡

ሰዎች ሰላም፣ ሰላም በማለት ይጮሃሉ ሆኖም ግን ምንም ዓይነት ሰላም የለም፡፡ ጦርነቱ በእርግጠኝነት ተጀምሯል፡፡በቀጣይነትከስተሰሜን አቅጣጫ የሚነፍሰው ሞገድ ግልጽ የሆነ የመሳሪያ ግጭን ለጆሯችን የሚያደርስ ነው!ወንድሞቻችን በአሁኑ ጊዜ ቀጥታበጦር ሜዳ ውስጥ ናቸው! እኛ እዚህ ስራፈት ሆነን የተቀመጥነው ከቶ ለምንድንነው? ህይወት እንደዚህ ውድ ነው ነገር ነው ወይስደግሞ ሰላም በሎሌነት እና በአሽከርነት ዋጋ የሚገዛ እንደዚህ ያለጣፋጭ ነገር ነው? 

ኃያሉ አምላክ እባክህ ቸርነትህ አይለየኝ! ሌሎች ምን መንገድ መከተል እንዳለባቸው የማውቀው ነገር የለኝም፡፡ ለእኔግን ነጻነቴንወይም ደግሞ ሞቴን ስጠኝ! 

አመናችሁም አላመናችሁም አሁንም ቢሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ የሽግግር ለውጥ ይመጣል ብዬ አምናለሁ፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ የሽግግር ለውጥ ይመጣል ብዬ የማምነው በአሁኑ ጊዜ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉትነባራዊእውነታዎች ይደግፋሉ በሚል ምክንያት አይደለም፣ ወይም ደግሞ የእኔ እምነቶች በኢትዮጵያ ህዝቦች ሀሳቦችምየተደገፉ ናቸውበሚል ምክንያትም አይደለም፣ እንደዚሁም ደግሞ ህወሀት 11ኛው ሰዓት ላይ ከውድቀቱ ትምህርትበመውሰድ ለውጡንያፋጥነዋል የሚል እምነት ይኖረኛል በሚል ምክንያትም አይደለም፣ ወይም ደግሞ ህወሀትየሚፈጥረው ግጭት እናየሚከተለው የህዝቦች እልቂት እና የደም ጎርፍ አሳስቦት በምሁርነት ደረጃ እና በሰለጠነአስተሳሰብ ተገቢውን እርምጃበመውሰድ ህዝብን ከእልቂት ይታደጋል ከሚል ምክንያትም አይደለም፣ ኃያልና ሀገራትበጉዳዩ ላይ ጣልቃ በመግባት በዘህወሀትላይ ጫና በማሳደር ወደ ህሊናው እንዲመለስ ያስገድዱታል በሚልምክንያትም አይደለም፣ እንደዚሁም ደግሞበመሆኑምክንያት አይደለም 

በኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ቢሆን ሰላማዊ የሽግግር ለውጥ ሊደረግ ይችላል የሚል እምነት አለኝ ምክንያቱም ሀሳባዊተቆርቋሪኢትዮጵዊ ነኝና፡፡ 

ይቀጥላል 

ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር!        

ታህሳስ 12 ቀን 2008 .

EMF

posted by Gheremew Araghaw

 

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: